خانه2022-06-21T06:58:14+00:00

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان تهران

آینده متعلق به کسانی است که امروز امکانات را می بینند

عضویت
فروشگاه

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان تهران

عضویت
فروشگاه

اطلاعیه درخواست ارسال مستندات

مهم و فوری

پیرو مکاتبات و پیگیری های عدیده صورت گرفته و تشکیل جلسات مکرر با مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان دولت…

با الهام از تعالی و نوآوری

ما طیف گسترده ای از کیفیت بالای آموزش و خدمات را ارائه می دهیم.

بازرسی جدید
اسامی بازرسان
دستورالعمل اجرایی بازرسی
روسای کمیته ها
اعضای کمیته ها
کمیته راهبردی انجمن
جداول مالیاتی
جداول دستمزد و سنوات
دفاتر کارشناسان طرح طبقه بندی
کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی
شرکت های عضو انجمن
وب سایت انجمن های استان ها

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

بخشنامه ها

اخبار انجمن

پوشش موضوعات از حقوق و دستمزد تا قوانین و مقررات و بخشنامه ها

لینک های مرتبط

برای پیشبرد شغل خود بخشی از انجمن شوید.

پیوستن به بیش از 600 شرکت عضو انجمن و استفاده لذت بخش از امکانات

عضویت در انجمن

عنوان

Go to Top