مراحل اخذ صلاحیت کار

مرحله اول: احراز هویت

    همه اعضای هیئت مدیره، همه افراد لیست بیمه (دفتر مرکزی و پیمان های جاری) و شرکت باید درسامانه جامع روابط کار احراز هویت شوند.
احراز هویت از 3 طریق قابل انجام است:

1- احراز هویت الکترونیکی از طریق سایت ekyc.done.ir 

       توجه1: مدیر عامل به عنوان نماینده و بقیه افراد به عنوان کارگر و شرکت به عنوان کارفرمای حقوقی احراز شوند.
       توجه2: برای احراز هویت الکترونیکی حتما باید شماره موبایل و شماره شبا متعلق به خود شخص باشد.

2- احراز هویت از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان

مرحله دوم: گذراندن دوره های مربوطه از طریق سایت kardan.mcls.gov.ir

    دوره 36 ساعته کارفرمایی: مدیرعامل و همه افراد دارای حق امضا برای اخذ صلاحیت موظف به گذراندن این دوره میباشند.

دوره های تخصصی رتبه بندی: شرکت با توجه به موضوع فعالیت شرکت در شرکتنامه میتواند در یک یا چند رسته صلاحیت بگیرد که منوط به گذراندن دوره های تخصصی رتبه بندی برای حداقل یکی از افراد دارای حق امضا میباشد.

    توجه: برای ثبت نام کلاسها حتما باید با نام کاربری شخص وارد سایت شوید.

روش ثبت نام: کاردان-فراگیر-تقویم آموزشی_روابط کار-دوره های در حال اجرا

مرحله سوم: بارگذاری مدارک شرکت از طریق سایت tsk.mcls.gov.ir

    توجه: برای اخذ صلاحیت کار داشتن طرح طبقه بندی مشاغل الزامی می باشد.

    📥 دریافت فایل راهنمای ثبت نام در دوره های صلاحیت کار و رتبه بندی

    📥 مدارک مورد نیاز جهت بارگزاری در سامانه tsk

    شماره واحد صلاحیت کار: 77626391 الی 7 – داخلی 1

دریافت فرم‌ها:

📥 فرم لیست حقوق

📥 فرم نمونه فیش حقوقی

📥 فرم نمونه قرارداد پرسنلی

📥 فرم درخواست بازدید از مکان

📥 فرم ثبت نام صلاحیت

📥 نمونه فرم تقاضانامه تعیین صلاحیت