<< قانون اصلاح قانون مالیات ھای مستقیم >> در جلسه علنی روزچھارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکھزار و سیصد نود و چھار در مجلس شورای اســـلامی تصویب و در تاریـــخ 94/07/05  به تأیید شورای نگھبان رسیده و سپس ازطریق مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت ارسال و ازتاریخ 95/01/01 اجرائی می گردد.

معنا و مفهوم مالیات در ایران سال‌هاست که با بی‌مهری مالیات‌دهنده و مالیات گیرنده روبه‌روست؛ بی‌مهری از این جهت که در گذشته نه چندان دور به آن باج وخراج گفته می‌شد و حالا هم بسیاری آن را پول زور می‌خوانند! این نگاه به مفهوم مالیات در ایران یک حقیقت زیرپوست شهر است و کتمان آن دردی از کشور درمان نمی‌کند. لیکن مسئولین و متولیان مالیاتی روز به روز جهت زدوده شدن این تفکر و قانونمند کردن آن راهی بس طولانی را پیموده اند. جای بحثی نیست که یکی از منابع درآمدی دولت مالیات می باشد. اکنون نیز در آخرین اقدام با تصویب و اجرائی کردن  << قانون اصلاح قانون مالیات ھای مستقیم >> شرایط دیگری برای بهینه کردن آن فراهم آورده اند.

درآمدهای مالیاتی دولت درسال 95 مبلغ 101هزار میلیارد تومان پیش بینی شده .

این رقم نسبت به سال گذشته که 88هزار میلیارد تومان بود رشد 14.4درصدی دارد.

برخی از معافیت های مالیاتی حذف خواهند گردیدسازمان امورمالیاتی بودجه ای را درنظرگرفته تا کسانی که مالیات نمی دهند را شناسایی و از آنها مالیات بگیرند.

  آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان درعمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان درنظر گرفته و عدم تعلق جریمه های احتمالی که قانون برای آنان پیش بینی کرده می کند. انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های خدماتی استان تهران به جهت آشنائی فعالیت صنف خدمات با اصلاحیه های صادره که از ابتدای سال 1395 اجرائی می گردد. کارگاهی آموزشی تدارک دیده که علاقه مندان می توانند جهت برخورداری و استفاده از گفتمان این کارگاه که توسط مدیران بلند پایه امورمالیاتی برگزار می گرددو ضمن تشریح بند بند این اصلاحات پاسخ گوی سئوالات حاضرین در کارگاه خواهندبود شرکت نمایند.

مهلت ثبت نام پایان یافت.

1- مباحث حقوقی : قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار

2 – مباحث مالی : قوانین مربوط به مالیاتها

3 – مباحث روانشناسی تخصصی کارآفرینی ( تست روانشناسی و شخصیت شناسی به صورت رایگان )

روز برگزاری کارگاه : دو شنبه 17 خرداد 1395

ازساعت 07:30   لغایت  17:00

آدرس : میدان ولنجک – بلوار دانشجو – خیابان کودکیار – دانشکده علوم بهزیستی – ساختمان شاملو

هزینه شرکت در کلاس آموزشی : 1/600/000  ریال میباشد .

لطفا مبلغ را به شماره حساب 30177002231031 بانک سپه کد 177

به نام انجمن صنفی پرداخت و فیش آن را در قسمت الصاق فایل در فرم ذیل ارسال نمایید .

برای اطلاعات بیشتر با تلفن های انجمن تماس بگیرید : 8-77626391

مهلت ثبت نام پایان یافت.

آشنایی با حقوق کسب و کار و قوانین کار و تامین اجتماعی و قانون مالیات ارزش افزوده.

مدت زمان:  9 ساعت

هزینه دوره : 2،100،000 ریال همراه با پذیرایی و ناهار

ارائه  کپی فیش واریزی به حساب شماره1-476794-810-232   یا به شماره کارت    5022297000009196

شماره شبا  IR 890570023281000476794001   بانک پاسارگاد شعبه ستارخان

مدرسین : دکتر سپهری، دکتر جعفری، دکتر صادقی.

اهداف کلی:

آشنایی کارفرمایان ، کارآفرینان، مسئولین مالی و حسابداری و مدیران اداری با حقوق کسب و کار در قراردادهای منعقده و قوانین کار و مقرارت حاکم بر مالیات ارزش افزوده.

درپایان دوره شرکت کنندگان قادرخواهندبود:

تا باتوجه به برآورد هزینه های مالیاتی وشناخت حقوق کسب و کار مرتبط با قراردادها نسبت به شناخت حقوقی در عقد قرارداد ومفاد آن در نحوه فعالیت خود اقدام نمایند.

زمان : پنج شنبه  15 مهرماه 1395 از ساعت 9:00 صبح لغایت 18:00

مکان : میدان ولنجک ، بلوار د انشجو ، خیابان کود کیار د انشکد ه علوم بهزیستی ، ساختمان شاملو

برای اطلاعات بیشتر با شماره های 8-77626391 تماس بگیرید .

مهلت ثبت نام پایان یافت.