نحوه شرکت در دوره‌های آموزشی صلاحیت ایمنی


جهت رزرو و شرکت در دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران و دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری از فایل راهنما استفاده نمایید.


توجه 1: لطفا در هنگام رزرو دوره های استان تهران از طریق کانال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان تهران اقدام نمایید.

توجه 2: در هنگام انتخاب دوره های حضوری لطفا ه محل سکونت متقاضیان دوره توجه کرده و با توجه به استان محل سکونت نسبت به رزرو دوره اقدام نمایید.

توجه 3: جهت اطلاع از تاریخ آزمون دوره گذرانده شده به سامانه کاردان kardan.mcls.gov.ir بخش “فراگیر دوره های من” مراجعه نمایید.📥 دریافت فایل راهنما

برای راهنمایی بیشتر فیلم‌های آموزشی زیر را مشاهده کنید:

📥 فیلم آموزش نحوه شرکت در دوره های آنلاین ایمنی با کامپیوتر

📥 فیلم آموزش نحوه شرکت در دوره های آنلاین ایمنی با تلفن همراه

📥 فیلم آموزش نحوه شرکت در آزمون آنلاین ایمنی


توجه 4: جزوات مورد نیاز هر دوره (منبع آزمون):

ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران 

ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاریتوجه 5: در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور خود را جهت شرکت در دوره فراموش نموده اید به سایت زیر مراجعه نموده و صدور مجدد رمز را انجام دهید:
ورود به سایت

توجه 6:بعد از برگزاری آزمون دوره گذرانده شده توسط شرکت کننده، جهت دانلود گواهینامه به سامانه kardan.mcls.gov.ir مراجعه نموده و از بخش فراگیر دوره های انتخاب شده نسبت به دانلود گواهینامه دوره اقدام نمایید.