اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی و به استناد ماده 131 قانون کار و تصویب‌نامه مورخ 1371/1/6 هیئت وزیران و به منظور حفظ حقوق، منافع مشروع و قانونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می‌باشد، انجمن صنفی کارفرمایان تشکیل گردید. در این راستا و در جهت انجام وظایف خطیر اطلاع‌رسانی، کمیته روابط‌عمومی در سال 82 اقدام به تاسیس وبسایت ask-ir.com یعنی مخفف کلمات (Anjoman Senfi Karfarmaian) نمود.
مشتاقانه منتظر اظهار نظرات منصفانه شما مخاطب گرامی هستیم و برای پر بارتر شدن این امر مهم دست یاری شما را صمیمانه می‌فشاریم.

روابط‌عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان تهران