طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

دریافت جزئیات مربوطه