رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: دستورالعمل اجرایی تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، به زودی اعلام می گردد. وی افزود: در راستای اجرای این ماده قانونی جلسات مستمری میان کارشناسان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری می باشد و تاکنون بیش از هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده و به پرونده های مالیاتی وصل شده اند.

دکتر داود منظور گفت: تمامی فعالان اقتصادی موظفند حساب‌های تجاری و شخصی خود را مشخص نمایند و در صورتی که فردی از حساب شخصی خود برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی شده و مورد پیگیری قرار قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: حساب هایی که توسط افراد به عنوان حساب تجاری مشخص می شوند مبنای محاسبه مالیات خواهند گرفت مگر اینکه خلاف این موضوع ثابت شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: با توجه به اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبالغ واریزشده به حساب تجاری مبنای تشخیص مالیات خواهد بود، فعالان اقتصادی مراقب باشند تا از حساب تجاری خود استفاده شخصی نکنند.

دکتر منظور اظهار داشت: مؤدیان مشمول علاوه بر اینکه لازم است طبق قانون پایانه های فروشگاهی در سامانه مؤدیان عضو شوند، موظفند صورتحساب الکترونیکی فروش کلیه کالاها و خدمات خود را طی زمان هایی مشخص برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند تا سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را اطلاعات این صورتحساب ها قرار دهد.