نخستین بار ارتباط برخط سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و سامانه جام برقرار شد. این اقدام به تسهیل و تسریع فرآیند تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی کمک می‌کند.

🔸به گزارش بازار، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، نخستین بار ارتباط برخط سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و سامانه جام (سامانه جامع صورت‌های مالی جامعه حسابداران رسمی ایران) برقرار شده است.

🔸بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی در صورتی که اطلاعات مودیان در سامانه مذکور وجود داشته باشد، اطلاعات به صورت خودکار در جداول اظهارنامه مالیاتی بارگذاری شده و ضرورتی به ورود مجدد این اطلاعات نیست و مودیان می‌توانند فقط با انتخاب گزینه «تائید» اظهارنامه مالیاتی را ارسال و کد رهگیری دریافت کنند. در غیر این صورت، البته امکان بروزرسانی اطلاعات و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی برای مودیان فراهم است.

روابط عمومی کانون خدماتی کشور