دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را که مرتبط با سال 1401 است، طی بخشنامه ای به تمامی ادارات مالیاتی استان تهران ابلاغ نمود.

 مشاهده جزئیات بخشنامه

مشاهده الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک