اعضاء محترم انجمن زین پس می توانند جهت اعلام نیاز های خود و یا اقلام واگذاری در زمینه مواد مصرفی، لوازم، دستگاههای نو یا دست دوم و همچنین نیروی انسانی با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایند .
77626391-8          داخلی 1