بخشنامه سازمان اداری و استخدامی موضوع پیشگیری از طرح دعاوی احتمالی در دیوان عدالت اداری و انتظام بخشیدن به استعلامات صادره از سوی دستگاههای اجرایی طی نامه شماره ۷۸۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ توسط معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

مشاهده جزئیات بخشنامه