اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۶۶۶۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

مشاهده جزئیات اصلاحیه