مصوبات هفتادمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره ۸۰/۱۹۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

مشاهده جزئیات مطلب