مصوبات شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره ۸۰/۹۵۹۶۵ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

مشاهده فایل مربوطه