مصوبات شصت و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره ۸۰/۱۸۲۳۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

مشاهده فایل مربوطه