بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص درج شماره اقتصادی جدید مودیان مالیاتی در صورتحسابهای فروش کالا و ارائه خدمات از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ طی نامه شماره ۵۳/۱۷۸۳۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

 

دریافت فایل بخشنامه