تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ هیات وزیران درخصوص “فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی” طی نامه شماره ۱۳۳۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

جهت مشاهده فایل مربوطه کلیک کنید.