مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد تلاش می کنیم تا مطالبات معوقه بازنشستگان سایر سطوح از آبان ماه تا پایان سال جاری به صورت ماهانه پرداخت شود.

وی افزود حقوق مهرماه بازنشستگان سایر سطوح با 38 درصد افزایش بعلاوه 515 هزار تومان مطابق حقوق شهریور ماه واریز خواهد شد.

دکتر میرهاشم موسوی ادامه داد: دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری معاون اول موجب رفع موانع افزایش حقوق سایر سطوح براساس مصوبه وزرای عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی گردید.

براساس گفته های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق مستمری بگیران سایر سطوح هرماه حدود 2600 میلیارد تومان است و حدود 30 هزار میلیارد تومان به طور سالانه هزینه خواهد داشت.

وی گفت: امیدواریم که بتوانیم افزایش رضایت بازنشستگان عزیز را فراهم آوریم.