در جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی که در تاریخ 1401/01/17 برگزار شد حداکثر مبلغ قابل دریافت از مراجعین جهت ارائه خدمات غیرحضوری توسط کارگزاری ها تعیین گردید. همچنین اعلام شد که دریافت هرگونه مبلغ مازاد از مبالغ اعلام شده تخلف بوده و نقض قوانین و مقررات می باشد.

مطلب قابل توجه اینکه تمامی شعب تأمین اجتماعی موظفند ضمن آموزش و اطلاع رسانی در ارتباط با ارائه خدمات غیرحضوری، پاسخگوی مراجعین حضوری نیز باشند.

به منظور مشاهده جدول مبالغ تعیین شده جهت انجام خدمات غیرحضوری اینجا کلیک کنید.