به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین‌نامه اجرایی آن، یکصد و سی و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 برگزار و مصوبات آن طی نامه شماره 60/136065 مورخ 1401/06/02، جهت اجرا ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.