مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: بیمه شدگان مشمول بیمه بیکاری علاوه بر دریافت مقرری بیکاری  می توانند از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی هم  استفاده نمایند. وی همچنین افزود: دریافت مقرری برای این افراد به عنوان سابقه بیمه برای آنها لحاظ خواهد شد.

مهدی شکوری ادامه داد: همه افرادی که مشمول قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی هستند مشمول قانون فوق بوده و در زمان بیکاری غیر ارادی تحت حمایت این سازمان قرار می گیرند. در بیان این مطلب باید گفت که بازنشستگان و از کارافتادگان کلی و شاغلان بیمه های مشاغل آزاد و اختیاری و همین طور اتباع خارجی شامل این قانون نیستند.

مدیر کل امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی گفت: گاهی برخی کارفرمایان به دلایلی همچون به روزرسانی، اصلاح و یا بازسازی خط تولید، مجبور به تعدیل موقت نیروهای خود می شوند که این اشخاص نیز با توجه به شرایط قانونی مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند بود.

وی اظهار داشت: در قانون ذکر شده موضوع آموزش و مهارت آموزی نیز بیان شده است تا افرادی که به صورت غیرارادی شغل خود را از دست می دهند با افزایش مهارت های خود بتوانند فرصت اشتغال دوباره ای بدست آورند.

شکوری افزود: اگر در حوادثی مانند جنگ، سیل، زلزله و مواردی از این دست، کارگاه دچار آسیب شده و فعالیت آن متوقف گردد، حمایت بیمه بیکاری از کارگرانی که به موجب این حوادث بیکار شده اند برقرار خواهد بود و نکته قابل توجه در حوادث ذکر شده عدم وجود محدودیت سابقه پرداخت حق بیمه است.