در مرحله تکمیلی طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، از ابتدای شهریور ماه ابلاغ الکترونیکی این اوراق جایگزین ابلاغ دستی گردید.
مودیان محترم مالیاتی از این پس می توانند بدون مراجعه حضوری و تنها با فعال سازی ابلاغ الکترونیکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir اوراق مالیاتی خود را مشاهده کرده و دریافت نمایند.
جهانی کیا مدیر کل دفتر امور مودیان مالیاتی افزود: اوراق مالیاتی این مؤدیان، به‌صورت خودکار بر روی حساب کاربری آنان بارگذاری شده و پیامک اطلاع‌رسانی به آنها ارسال می‌شود. پس از بارگذاری اوراق، مودیان ده روز فرصت دارند تا با مراجعه به‌حساب کاربری خود، اوراق مذکور را مشاهده کنند. رؤیت برگه در حکم ابلاغ بوده و مهلت مؤدیان برای اقدامات قانونی مربوط، از این تاریخ آغاز می‌شود.
جهانی کیا ادامه داد: اگر مودی طی مدت این ده روز به حساب کاربری خود مراجعه نکرده و برگه را مشاهده نکند، روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ برای او در نظر گرفته می شود. چنانچه روز یازدهم با تعطیلات رسمی مصادف گردد، روز ابلاغ به مودی اولین روز کاری بعد از تعطیلات محاسبه می شود.