سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:

جرائم مالیاتی و عوارض برای مودیانی که تا تاریخ 1401/6/10 ، بدهی مالیاتی دوره یا سال خود را پرداخت نمایند به مناسبت هفته دولت، مورد بخشش قرار خواهد گرفت.
این جرائم مالیاتی برای افراد حقوقی تا مبلغ سیصد میلیون (300،000،000) تومان و افراد حقیقی تا مبلغ دویست میلیون (200،000،000) تومان به مدیران مالیاتی تفویض شد.

برای مشاهده جزئیات اینجا کلیک کنید.