باتوجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به ماده (6) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (95) قانون مذکور از تاریخ 1401/05/01 شماره اقتصادی جدید برای مودیان مالیاتی از طریق پیامک ارسال شده است. همچنین مودیان محترم می توانند این شماره اقتصادی جدید را از درگاه ملی خدمات الکترونیک به نشانی my.tax.gov.ir  دریافت نمایند.

لذا از تاریخ 1401/07/01 عدم درج شماره اقتصادی جدید در صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات چه به صورت مجازی و چه به صورت فیزیکی، موجب جرائم قانونی خواهد شد.