لیست مشاغلی که به تصویب وزارت کار و وزارت بهداشت رسیده و به عنوان مشاغل سخت شناخته می شوند به قرار زیر است:

 

1.کار در معدن
2.کار در مخزن های سربسته هچون فاضلاب، چاه و قنات
3.کار غواصی به دلیل فشار زیاد
4.کسانی که در مراکز درمانی کار کرده و با بیماران روانی کار می کنند.
5.کار در مکان هایی که تولید حشره کش و سم می کنند.
6.کارهایی که فرد به طور مستمر بر روی داربست، اتاقک های متحرک و دکل ها و در ارتفاع بیش از 5 متر کار می کنند.
7.کسانی که بر روی پست های انتقال برق با فشار 63 کیلو وات و بیشتر از آن کار می کنند.
8.کارهای پخت آسفالت دستی، قیرپاشی، شن پاشی و مالچ پاشی
9.کسانی که به کار جوشکاری در مخازن مشغول هستند.
10.کارهایی که فرد در معرض پرتوهای یون ساز و مواد رادیواکتیو می باشد و امکان ابتلا به بیماری در این مشاغل وجود دارد.
11.کارگرانی که به طور مداوم به جمع آوری و انتقال و انبارکردن کود می پردازند.
12.آتش نشانی
13.سم پاشی مزرعه، باغ و ضدعفونی کردن مرغداری و…
14.کارهایی که فرد در آن مبتلا به کری یا بیماری های گوش می شود.
15.کار در کنار کوره های ذوب، مانند حمل مواد مذاب یا هر کاری که کارگر را در معرض بخارات زیان آور قرار دهد.
16.خبرنگاری
17.کار کردن با وسایلی که ارتعاش داشته و برای سلامتی مضر هستند.
18.کار کردن در زندان ها
19.کار جمع آوری و دفن زباله شهری و کار در کارگاه های دباغی و روده پاک کنی
20.رانندگان درون شهری و برون شهری، رانندگان حمل و نقل بار و رانندگان جاده ها
21.کارشناسان مامایی، هوشبری، فوریت های پزشکی و علوم آزمایشگاهی و کارهای مرتبط