مصوبه هیأت مقررات زدایی درباره حذف الزام متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی به پرداخت وجوه به دفاتر خدمات سلامت بابت بازرسی‌های بهداشتی به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسید.

حذف الزام متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی به پرداخت وجوه به دفاتر خدمات سلامت بابت بازرسی های بهداشتی که مربوط به بند (ه) مصوبه نشست پنجاه و چهارم هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است، با هدف گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی مصوب شده بود که حالا به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت نیز رسیده است.

بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت زمان دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده واحده اصلاح ماده ۱۳ قانون موارد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را به طوری اصلاح کند که دریافت هرگونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موضوع مشاغل مورد نظر در آیین نامه مذکور و الزام آن ها به انعقاد قراراداد با دفاتر خدمات سلامت متوقف شود.

با نهایی شدن تصویب این مصوبه در دولت، الزام متصدیان واحدهای صنفی به انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه به دفاتر خدمات سلامت اعم از دولتی و غیردولتی در صورت رعایت الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خود کنترلی و خوداظهاری حذف می شود.

این مصوبه به معنای آن نیست که بازرسی‌ها و نظارت بر رعایت موازین بهداشتی حذف شود، بلکه به معنای عدم دریافت هزینه نظارت‌ها از اصناف خواهد بود تا نظارت کننده خود موظف به پرداخت هزینه بازرسی و نظارت باشد.

منبع: karafarinnews