◾️پس از درخواست کتبی اتاق بازرگانی ایران و به دنبال آن برخی تشکل های صنفی در خصوص تمدید اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی، به قرار اطلاع موضوع در مراجع ذیربط در جریان بررسی بوده و گمان می رود با تمدید اظهارنامه سال ۱۴۰۰ اشخاص فوق موافقت گردد.

◾️هر چند با توجه به آثار عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (جرایم غیرقابل بخشش، عدم بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی و هرگونه معافیت مالیاتی) برای اشخاص حقوقی و نیز عدم بهره مندی از معافیت ماده ۵۷ ق.م.م برای صاحبان املاک اجاری، نمی توان به احتمالات بسنده کرد و بهتر این است تمام تلاش ها در جهت تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در همین ایام باقی مانده (حداکثر تا شنبه اول مرداد ماه) باشد ولی تأیید و یا صدور مجوز تمدید مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه همچنانکه در آخرین اطلاعیه سازمان امور مالیاتی تاکید شده در اختیار سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

◾️یقینا سازمان امور مالیاتی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، نسبت به اطلاع رسانی آن در اسرع وقت اقدام خواهد کرد.