شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه‌ای به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۸۲ آیین‌نامه آیین دادرسی کار را طی بررسی به عمل آمده، مغایر با موازین شرع تشخیص داد.

👈 اختیار عدم پذیرش شهادت و سوگند از هیات‌های حل اختلاف کار سلب و ساقط شد و هیات‌ها حق ندارند از قبول شهود یا سوگند سر باز زنند و این قبیل اسناد را نادیده بگیرند.