تراکنش تمامی حساب‌ها (چه حساب متصل به درگاه پرداخت از جمله کارتخوان باشد و یا متصل به درگاه پرداخت … نباشد) رصد و اطلاعات آن‌ها در پرونده‌های مالیاتی و یا به نام صاحب حساب ثبت می‌شوند،

◾️و به صرف اینکه برای تراکنش‌ها از دستگاه پوز استفاده نشود و یا تراکنش‌ها به شکل دیگری انجام شود، به طور قطع نمی‌تواند مانع از این شود که مجموع تراکنش‌ها برای مالیات، مورد محاسبه قرار نگیرد،

◾️و نمی توان با دریافت وجه به صورت کارت به کارت و یا واریز نقدی، انتقالی و حواله و ‌…. به حساب بانکی (چه متصل و چه غیرمتصل) مشمول مالیات نشد.