تغییرات متحول کننده در مالیات اصناف در راه است/اطلاعیه مبهم سازمان امور مالیاتی

 

در ادامه اعتراض هفته گذشته به رویه جدید سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات اصناف، این سازمان برای امروز اطلاعیه جدیدی صادر و منتشر کرد. اما این اطلاعیه تا چه اندازه پاسخگوی دغدغه اصناف معترض است؟ تحقیقات تجارت نیوز نشان میدهد که در بهترین حالت این اطلاعیه کمک خاصی به حل مشکل مالیاتی اصناف معترض نخواهد کرد.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگویی کوتاه به تجارتنیوز گفت: اطلاعیه اخیر ابهام دارد، اصناف به مبنا قرار گرفتن تراکنش بانکی، دستگاه کارتخوان و سامانه صیادی اعتراض داشتند، سازمان رویه خود را تغییر نداده و تنها اصل را بر صحت ادعای مودی گذاشته است اما نحوه اثبات این ادعا مبهم است.
سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۱ میزان کارکرد مالی دستگاه کارتخوان، حساب بانکی و سامانه صیادی را مبنای تعیین مالیات قرار داد و براین اساس تمامی مودیانی که تراکنشی بالای ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان داشت، ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی شد.

نگرانی صنوف همچنان باقی است

از آنجا که صنوف باور داشتند سازمان امورمالیاتی در این شیوه نرخ تورم را با سود جابجا کرده است، اعتراضاتی نسبت به این رویه صورت گرفت، نتیجه واکنش رایزنی فشرده اصناف و سازمان امور مالیاتی بود که دست آخر به تمدید دو هفته ای مهلت ارائه اظهارنامه و صدور اطلاعیه امروز منجر شد.
در قسمتی از متن این اطلاعیه آمده است: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مودی است.
انتقاد پازوکی از اطلاعیه مبهم سازمان امور مالیاتی موضوعی است که واحدهای مختلف صنفی آن را به صورت جداگانه تأیید میکنند.
در این رابطه پرس و جوی تجارت نیوز از اصناف مختلف نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی برمبنای جدید به تعیین مالیات ادامه خواهد داد و در عین حال به مودی مالیاتی این فرصت را خواهد داد تا در نفی رقم تعیین شده از خود دفاع کند. مشکل اینجاست که غالب صنوف در مقام مودیان قادر به ارائه مستنداتی که بتواند سازمان امورمالیاتی را قانع کند نیستند و در نتیجه در بهترین حالت ملزم به پرداخت مالیاتی هستند که براساس فرمول جدید تعیین میشود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی