مدارک مورد نیاز برای بازرسی در انجمن صنفی شرکتهای خدماتی

شرکتهایی که دفتر مرکزی آنها در تهران یا توابع تهران (ورامین، رودهن، فیروزکوه و….) می باشد، جهت تعیین صلاحیت می توانند به انجمن صنفی مراجعه نمایند.

انجمن صنفی در زمینه های ذیل تاییدیه صلاحیت صادر می نماید:

1- خدمات عمومی (نامه رسان، نظافتچی، تلفنچی، پیشخدمت، خدمات شهری….)

2- حمل و نقل

3- طبخ غذا

4- چاپ و تکثیر

5- تعمیر نگهداری (غیر ازامور رایانه)

6- فضای سبز

7- تأسیسات

حضور مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره که حق امضاء داشته باشد همراه با مهر شرکت الزامی است.

مهم: قبل از پرداخت هرگونه وجه به انجمن مراجعه فرماید در غیر اینصورت انجمن هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ پرداختی ندارد و به هیچ عنوان مبلغ واریزی استرداد نمیگردد.

‏1-‏ تکمیل فرم درخواست بازرسی از مکان شرکت  (دریافت فرم شماره 1)‏

‏2-‏ روزنامه رسمی وآگهی تأسیس وکلیۀ تغییرات شرکت و تصمیمات (اصل و 1برگ کپی)‏

‏3-‏ اساسنامه، شرکت نامه، تقاضا نامه شرکت و یا اظهارنامه ثبت شرکتها (اصل و1 برگ کپی)‏

‏4-‏ کپی سند مالکیت همراه با  1 برگ کپی از بنچاق یا اجاره نامه (محضری یا بنگاهی-سربرگ مربوط به اتحاديه صنف املاك- همراه با مهر بنگاه، اعتبار 6 ماه تا 1سال) یا مبایعه نامه ‏مکان شرکت (ضمناً رویت اصل بنجاق یا اجاره نامه یا مبایعه نامه توسط دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی الزامی است)

آدرس قید شده در بنچاق یا اجاره نامه یا مبایعه نامه باید طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی باشد.‏

5- کپی شناسنامه مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره – وارائه اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل

‏6-‏ ارائه فرم بازرسی نهایی مربوط به بازدید از مکان شرکت (اعتبار فرم بازرسی نهایی از تاریخ بازرسی به مدت سه ماه می باشد.)‏

توجه 2: متقاضیان می توانند پس از تکمیل مدارک بازرسی با مراجعه به سایت انجمن نام و شماره تماس بازرس را در بخش بازرسین سايت مشاهده کنند.‏

توجه 1: حداقل مدرک تحصیلی مدیر عامل شرکت می بایستی دیپلم باشد.

کاربر گرامی! فرم ها را ابتدا از سایت دریافت کرده، سپس آن را پرینت نموده و پر کنید .‏