مسئول کمیته: آقای حیدر مبینی
دبیر کمیته :آقای باقر شاه بیگی
نایب ریس کمیته : آقای حمید بهشتی مهر

ردیف  نام شرکت مدیرعامل تلفن فکس
1  امید ارتباط آسان علی اکبر اسمعیلی  66558877 66558878
2  آرمین برودت غرب قضات  44442091 44457763
3 نگار نصر  حیدر مبینی 66720012 66720045
4  طعام مائده آسمانی وحید تورانی 88979606 88953725
 5 سبز بنیان کوشا  داود مبارکی  88310998 88310801
6 منادیان سبز محیط  باقر شاه بیگی رودپشتی  88310801 88310801
7  مژده آوران پیرایه مهدی علیزاده 22513263 22513263
 8 افشین کنترل  اصغر رجبی 66062076 66035485
9 ناوی نعمت کاسپین احمد نعمتی 66086359 66084358
10  تهویه گستر مختاری زاده 88732858 88747417
11  صنایع پلیمر سبز کوش امیر کبیر علیرضا بلالی 88950923 88988033
12 رها گستر گیل حمید بهشتی مهر 88614573-5 88602012
13 باقر شاه بیگی رود پشتی
ردیف نام شرکت نام مدیرعامل تلفن فکس
1  نسیم پاک آریا  علیرضا آهنگر اقبال 66905713  66908038
2 میثاق یاران مهدی  نصرت اله مهدی زاده 77878790 77878790
3  فرهیم روا  گلشن جعفری 44239260 44239260
خانه سبز آسیا ماندانا شاپور زاده 66934148 66432239

مسئول کمیته: آقای عالی نژاد
نایب رئیس :آقای عباسی
دبیر کمیته: آقای گل محمدی

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل تلفن فکس
1  امید ارتباط آسان حمیدرضا مودی 77862633 77886768
2  آرمین برودت غرب  محمد کریمی  77940246 77940260
3 نگار نصر  اعظم السادات فرزانه 44538052 88838478
4 طعام مائده آسمانیب بهرام گل محمدی 77616572 77616641
5  سبز بنیان کوشا کریم حلاجپور 88711034-5 88723499
6  منادیان سبز محیط مریم آقچه کهریزی 44206366  44240566
7  مژده آوران پیرایه حسین عباسی 66047745 66055407
8  افشین کنترل محمد علی حسینیون 55394697 55394697
9 ناوی نعمت کاسپین مهدی یاریاب 88418573 88418573
10 تهویه گستر حمیدرضا مودی  77862633 77886768
11  صدرا پاکان کار سید حجت عالی نژاد فرشی 66877547
66387486-7
66877547
12  پیک بنیان جم حسین عباسی  66047745-6 66055407
ردیف نام شرکت مدیرعامل تلفن فکس
1 تهران پویای دانا حسین عظیم علمی 22743521 22743530
2 نگین پاد جم مهندس محمد غلامي 66941275 66422773
3 مهپــــر يوسف مهدي دوست 66423506 66438617
4 کلین پارت علی قدمشاه 88407811 88461769
5 پیک پاکی هوشنگ نژاد تهرانی 22853080 22882042
6 سبزینه بهار نوین جاوید مبارکی 26312700 26312592
7 آسان فجر علي همتي 8253 88554723
8 پاک نهاد امین محمود محمد رضایی 66021296 66045046
9 لوکومتیورانان پیشگام تهران عباس سیامکی 55675600 55673134
10 اعتماد افزون ميرحسين ميري 77455593 77899383
 11 پایدار سبز تهران محمد رضا بیات 55388584 88322993
 12 گرمایش شفق حمیدرضا رحمانی 88683252 88090838
13 پندار گرا سید حسین سید نظری 22088802 22093102
14 صدرا پاکان کار سید حجت عالی نژاد 66877547 66387486
15 روشن آجین علیرضا فرجی 44247800 44206512
16 گلپا نیرو حجت اله تکبیری 88266503 88246569
17 اندیشه سبز تازه محمد احمدی 77211855 77222931
18 نیک بانان پوشش علی اصغر زینالی 44042798 44004321
19 بامشاد غرب مهندس جعفری منش 88713390 88713936
20 رها گستر گیل حمید بهشتی مهر 88614573 88602012
21 پاک کاران سبز تهران علیرضا اله کرم 88842979 88828278
22 همپیشگان صنعت آب صحبت صلاح ورزی 44563131 44563132
23 آذران سرشت سید شهرام خلیلیان 66965115 66965115
24 درسان کار غرب احمد رضا مقیمی 44174243 44110041
25 تماشا پاک رضا حشمتی 66485161 66485161
26 تزیین کاران پگاه عباس عفتی خالدی 66567923 66567924
27 سبز اندیشان میهن غلامرضا رحمانی 66895165 66866593
28 جهان مهر پیما صابر جهانبخش 66033222 66044051
29 پرچین سبز شهر مهدی رحمانی فرد 77628282 77628881
30 مجد آوران زمین عباس آزاد زمانی 88897920
88935016
88935015
88895379
 31 آذر سنبل تبریز آرش سردارملی 44453514 44453514
 32 تهران ری سحر نوری برقی 33392111 33749448
33 تندر آفتاب حسین مستوفی 66053403 66055186

مسنول کمیته : آقای تکبیری

ردیف نام و نام خانوادگی نام شرکت تلفن فکس
1

حجت اله تکبیری

گلپانیرو 88266503

88246569

2 حسن طبرزدی

همکار پیمان البرز

44001466

77607307

3 علی قدمشاه کلین پارت 88407811

88461769

4 داود سلطانی

راهیان سبز صدرا

77629243 77633680
 5

فرزانه هاشمی پور

خانه سپید یاس 88888380