کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3. عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی

4. نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری

5. داشتن حسن شهرت

6. عدم اعتیاد به مواد مخدر

7. حداقل سی سال تمام سن

8. حداقل تحصیلات کارشناسی یا دیپلم با 10 سال سابقه در صنف

9. حداقل 3 سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوطه منتهی به زمان کاندیداتوری

و ادامه عضویت و حداقل 8 سال سابقه کار با حسن شهرت در یک یا چند شرکت موضوع انجمن صنفی

10. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

تبصره: کاندیداهای اولین دوره هیئت مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند.

لطفا درصورتی که متقاضی کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی انجمن صنفی می‌باشید مدارک لازم را به انجمن تحویل دهید:

1. درخواست در سربرگ شرکت

2.  کپی مدارک شناسایی به همراه مدرک تحصیلی

3. گواهی عدم سوء‌ پیشینه

4. گواهی عدم اعتیاد شخص

5. مستندات 3 سال سابقه عضویت در انجمن

6. رزومه شخص