نحوه شرکت در دوره‌های آموزشی صلاحیت ایمنی

جهت رزرو و شرکت در دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران و دوره ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری از فایل راهنما استفاده نمایید.

توجه 1: لطفا در هنگام رزرو دوره های استان تهران از طریق کانال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان تهران اقدام نمایید.

توجه 2: با توجه به اینکه آزمون دوره بصورت حضوری برگزار میگردد، لطفا به محل سکونت متقاضیان دوره توجه کرده و با توجه به استان محل سکونت نسبت به رزرو دوره اقدام نمایید.


📥 دریافت فایل راهنما

برای راهنمایی بیشتر فیلم‌های آموزشی زیر را مشاهده کنید:

📥 فیلم آموزش نحوه شرکت در دوره های آنلاین ایمنی با کامپیوتر

📥 فیلم آموزش نحوه شرکت در دوره های آنلاین ایمنی با تلفن همراه

📥 فیلم آموزش نحوه شرکت در آزمون آنلاین ایمنی

بعد از برگزاری آزمون دوره گذرانده شده توسط شرکت کننده، جهت دانلود گواهینامه به سامانه kardan.mcls.gov.ir مراجعه نموده و از بخش فراگیر: دوره‌های انتخاب شده نسبت به دانلود گواهینامه دوره اقدام نمایید.