🔸تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۱، تا روز یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱

🔸تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد و نیز فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون .م.م عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا روز شنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

🔸تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان املاک اجاری تا روز شنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱

🔸تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی تا روز شنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱