سلام اينجانب به اتفاق يك مهندس صنايع قصد تاسيس يك شركت با مسئوليت محدود را داريم‎ ‎و زمينه ‏شركت راه باند و ساختمان مي باشد و خود اين جانب ليسانس علوم سياسي را دارم‎ ‎و قصد به كار گيري ‏يك نفر مهندس عمران را جهت دريافت رتبه داريم سوال : آيا مهندس‎ ‎عمران بايستي در شركت سهامدار ‏باشد يا اينكه فاقد سهام و فقط عضو هئيت مديره باشد‎ ‎كافي است؟ لطفا اينجانب را راهنمايي فرماييد ‏
0.00

۱۳۹۳/۱۲/۱۰
سلام اينجانب به اتفاق يك مهندس صنايع قصد تاسيس يك شركت با مسئوليت محدود را داريم‎ ‎و زمينه ‏شركت راه باند و ساختمان مي باشد و خود اين جانب ليسانس علوم سياسي را دارم‎ ‎و قصد به كار گيري ‏يك نفر مهندس عمران را جهت دريافت رتبه داريم سوال : آيا مهندس‎ ‎عمران بايستي در شركت سهامدار ‏باشد يا اينكه فاقد سهام و فقط عضو هئيت مديره باشد‎ ‎كافي است؟ لطفا اينجانب را راهنمايي فرماييد ‏
اولاً سهامدار بودن كفايت نميكند. بايستي عضو هيئت مديره باشد. ضمناً اعضاي هيئت مديره حتماً بايد ‏سهامدار باشند. فقط مدير عامل ميتواند خارج از سهامداران يا از بين سهامداران انتخاب شود.‏
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال