انتخاب سمت های انجمن صنفی

تعداد بازدید : 1678
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۱۴
در جلسه 96/06/14 سمت های انجمن صنفی انتخاب شدند.

اعضای محترم انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی تهران

ضمن تشکر از حضور شما در مجمع عمومی مورخ 96/06/07 در اولین جلسه انتخاب هیئت رئیسه برگذار شد و به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

اعضای هیئت مدیره به ترتیب سمت آقایان:

1-محمد انتظامی: رئیس هیئت مدیره

2-جاوید مبارکی: نائب رئیس هیئت مدیره

3-علی اصغر ریاضی: خزانه دار هیئت مدیره

4-حمید بهشتی مهر: دبیر انجمن

5-امیر هوشنگ صادقی: عضو هیئت مدیره

6-علی نوروزی:عضو هیئت مدیره

7-مهدی رحمانی فرد: عضو هیئت مدیره

8- مهرداد نجفی: علی البدل اعضای هیئت مدیره

9-آرش سردار ملی: بازرس انجمن

10-مهدی گلیانی: علی البدل بازرسی انجمن

 

با تشکر

اعضاء هیئت مدیره

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال