نتایج مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مورخ 96/06/07

تعداد بازدید : 1100
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۸
باحضور جمع کثیری از اعضاء انجمن، روز سه شنبه 7/6/96 مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تشکیل گردید.

باحضور جمع کثیری از اعضاء انجمن، روز سه شنبه 96/06/07 مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تشکیل گردید. براساس آراء اکثریت درمجمع تعداد بازرسین انجمن از دو نفر به یک نفر تغییر و اصلاح گردید. و اعضاء هثئت مدیره و بازرس بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

اعضاء هیئت مدیره آقایان (به ترتیب حروف الفبا):

1.  محمد انتظامی

2.  حمید بهشتی مهر

3.  مهدی رحمانی فر

4.  علی اصغر ریاضی

5.  امیرهوشنگ صادقی

6.  جاوید مبارکی

7.  علی نوروزی

8.  مهردار نجفی ( علی البدل)

بازرس:

•  آرش سردارملی

•  مهدی گلیانی (علی البدل)

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال