تعلیق قراردادهای کار در اثر کرونا - تاریخ: 1399/01/17

تعداد بازدید : 312
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱/۱۷
طبق ماده 14 و 15 قانون کار، در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از محل انجام کار مثل کارگاه، شرکت، دفتر و… تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به صورت موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار آن دسته از کارگران که تعطیل می‌شوند به حالت تعلیق در می‌آید. پس از رفع مانع،قرارداد تعلیق شده به حالت اول خود باز می گردد و مدت تعلیق کار، از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد، جزء سابقه خدمت کارگر لحاظ می گردد. تشخیص مورد تعلیق در اثر حادثه قهریه، با وزارت کار و امور اجتماعی است.
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال