جستجوی اعضا
تبلیغات

اعضای هیئت مدیره

تعداد بازدید : 17595
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

 آقای محمد انتظامی
   
رئیس هیئت مدیره انجمن

آقای جاوید مبارکی
نایب رئیس
هیئت مدیره انجمن
آقای علی اصغر ریاضی
خزانه دار وعضو هیئت مدیره

آقای حمید بهشتی مهر
عضو هیئت مدیره و
دبیر انجمن

آقای امیر هوشنگ صادقی
عضو هیئت مدیره

آقای  مهدی رحمانی فرد

عضو هیئت مدیره

 

آقای علی نوروزی

عضو هیئت مدیره

 

آقای آرش سردار ملی

بازرس انجمن
 
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال