قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار

تعداد بازدید : 2310
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
ماده واحده-

كليه كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد ، به عنوان عيدي و پاداش بپردازند .

مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند .

تبصره ۱- مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر از يك سال در كارگاه كار كرده اند بايد به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال ، محاسبه گردد .

مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده موضوع ماده واحده اين قانون تجاوز نمايد .

تبصره ۲- در كارگاه هايي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبالغ فوق پرداخت مي نمايند ، عرف كارگاه معتبر خواهد بود .

تبصره ۳- رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون در صلاحيت مراجع پيش بيني شده در فصل حل اختلافات قانون كار مي باشد .

تبصره ۴- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و جايگزين لايحه قانوني تامين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاه هاي صنعتي و توليدي- مصوب ۱۳۴۱- و لغو قوانين سابق- مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي- ايران مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۱۲/۱۳۷۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رييس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال