فصل هشتم – خدمات رفاهی کارگران

تعداد بازدید : 2552
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
ماده 147 – دولت مكلف است خدمات بهداشتى و درمانى را براى كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده 148 – كارفرمايان كارگاههاى مشمول اين قانون مكلفند براساس قانون تأمين اجتماعى، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

ماده 149 – كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاى مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين خانه هاى شخصى مناسب همكارى لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههاى بزرگ مكلف به احداث خانه هاى سازمانى در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مى باشند.

تبصره 1 – دولت موظف است بااستفاده از تسهيلات بانكى و امكانات وزارت مسكن و شهرسازى، شهرداريها و ساير دستگاههاى ذيربط همكارى لازم را بنمايد.

تبصره 2 – نحوه و ميزان همكارى و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاههاى دولتى و نوع كارگاههاى بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارتين كار و امور اجتماعى و مسكن و شهرسازى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 150 – كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند، در كارگاه، محل مناسب براى اداى فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براى تعظيم شعائر مذهبى و رعايت حال روزه داران، بايد شرايط و ساعات كار را با همكارى انجمن اسلامى و شوراى اسلامى كار و يا ساير نمايندگان قانونى كارگران طورى تنظيم نمايند كه اوقات كار مانع فريضه روزنه نباشد. همچنين مدتى از اوقات كار را براى اداى فريضه نماز و صرف افطار يا سحرى، اختصاص دهند.

ماده 151 – در كارگاههايى كه براى مدت محدود به منظور انجام كارى معين (راه سازى و مانند آن) دور از مناطق مسكونى ايجاد مى شوند، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاى مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهار و شام) براى كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاى گرم باشد. در اين قبيل كارگاهها به اقتضاى فصل، محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براى كارگران ايجاد شود.

ماده 152 – در صورت دورى كارگاه و عدم تكافوى وسيله نقليه عمومى، صاحب كار بايد براى رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 153 – كارفرمايان مكلفند براى ايجاد و اداره امور شركتهاى تعاونى كارگران كارگاه خود، تسهيلات لازم را از قبيل محل، وسائل كار و امثال اينها فراهم نمايند.

تبصره – دستور العملهاى مربوط به نحوه اجراى اين ماده با پيشنهاد شورايعالى كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد.

ماده 154 – كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعى و سازمان تربيت بدنى كشور، محل مناسب براى استفاه كارگران در رشته هاى مختلف ورزش ايجاد نمايند.

تبصره – آئين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرمانى ورزشى يا هنرى و ساعات متعارف تمرين، توسط وزارت كار و امور اجتماعى و سازمان تربيت بدنى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 155 – كليه كارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت كار و امور اجتماعى و با نظارت اين وزارت و سازمانهاى مسئول در امر سوادآموزى بزرگسالان، به ايجاد كلاسهاى سوادآموزى بپردازند. ضوابط نحوه اجراى اين تكليف، چگونگى تشكيل كلاس، شركت كارگران در كلاس، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركاً توسط وزارت كار و امور اجتماعى و نهضت سوادآموزى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – شرط ورود كارگران به دوره هاى مراكز كارآموزى، حداقل داشتن گواهينامه نهضنت سوادآموزى يا معادل آن است.

ماده 156 – دستورالعملهاى مربوط به تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخورى، حمام و دستشويى برابر آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تصويب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال