اطلاعیه مهم و فوری

درخواست ارسال مستندات 

پیرو مکاتبات و پیگیری های عدیده صورت گرفته و تشکیل جلسات مکرر با مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان دولت (حذف شرکت های خدماتی)، لذا از کلیه شرکت های عضو این انجمن درخواست میگردد مستندات مربوط به تعداد نیروهای دفتر مرکزی و پیمان های جاری در سراسر کشور را در اسرع وقت بصورت فایل pdf به شماره واتس آپ 09190708420 ارسال نمایند.

توجه۱: مستندات شامل روکش مالیات برای تعداد پرسنل تحت پوشش و روکش بیمه (برای پرسنل دفتر مرکزی) لازم می باشد.
توجه۲: در مستندات ارسالی فقط تعداد نیروها و نام شرکت ملاک بوده و میتوانید بقیه اطلاعات را حذف نمایید.